Myslíme na
udržitelnost,
zajímáme se o lidi
kolem nás

Myslíme na
udržitelnost,
zajímáme se o lidi
kolem nás

Jak pomáháme

Každoročně věnujeme 1,6 % z hrubého zisku na dobročinné aktivity. Jejich zacílení vychází z filozofie společnosti a z rozhodnutí zaměstnanců – každý z nás svou prací přispívá. Finanční zdroje rozdělujeme na základě firemních hodnot:

Zodpovědnost

 

Charitativní činnost
Občanská zodpovědnost

 

Cítíme zodpovědnost vůči slabším a bezbranným. Věříme, že i drobná pomoc jim může pomoci opět nalézt své místo ve společnosti, které jim právem náleží. Podporujeme samoživitelky s dětmi s postižením a byty s pečovatelskou službou pro osoby s mentálním postižením. Ve SPURu pomáháme konkrétně, efektivně a v ideálním případě osobně. Aktuálně jsme se chopili příležitosti pomoci rodinám prchajícím z Ukrajiny. Více info ZDE.

Jsme zapojeni do humanitárního projektu Better Shelter. Vyrábíme lisované panely, které jsou součástí montovaných domků určených pro lidi stižené živelnými nebo humanitárními katastrofami. Tento projekt zastřešuje Agentura OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Profesionalita

 

Sportovní aktivity mládeže

 

Rádi pomáháme každému, kdo má zájem zvýšit svou odbornost a schopnosti. Proto podporujeme jak sportovní trénink mladých studentů a studentek, tak také jejich odborný posun v rámci zapojování do projektů firmy.

Spolupráce

 

Projekt SPUR naděluje

 

Každý zaměstnanec naší firmy nese zásluhu na tom, že můžeme pomáhat. Proto o účelu 15 % z celkového příspěvku rozhodují ve společném hlasování naši zaměstnanci. Navrhovat může každý, hlasovat může každý. Radujeme se všichni.

Rozvoj

 

Kulturní aktivity měst, ve kterých žijí naši zaměstnanci

 

Rozvoj není jen technologický pokrok. Zajímá nás rozvoj celé společnosti, v níž žijeme. K takovému rozvoji ve velké míře přispívá kvalitní kultura a vzdělanost, zájem lidí se společně setkávat, bavit a vzájemně se tak rozvíjet. Podporujeme akce Zlín Film Festivalu, Zlínského zámku, ale také divadelních souborů a jiných kulturních akcí a veřejných iniciativ.

Udržitelnost

Zaměstnanci společnosti SPUR a.s naplňují následující cíle environmentální politiky:

01

Společnost dodržuje všechny příslušné předpisy environmentálního práva a další související předpisy.

02

Společnost se snaží nakupovat subdodávky šetrné k životnímu prostředí, které mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů.

03

Rozvojový program společnosti se zaměřuje na používání techniky a technologií s co nejmenšími dopady na životní prostředí, včetně hygieny pracovního prostředí.

04

Společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovanými stranami, poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.

05

Společnost se snaží důsledně realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti spotřeby energie a surovin, vzniku a využití odpadů, snižování hlučnosti atd.

06

SPUR a.s. uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s., a plní své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadů z obalů.

0

PET lahví

Za rok u nás zpracujeme materiál ze
78 000 000 kusů PET lahví, které by jinak skončily mezi odpadky.

0

tun kompaundů

Ročně zušlechtíme 600 000 kilogramů materiálu efektivní upcyklací, která vdechne nový život ještě lepším výrobkům.

0

nano respirátorů

Věnovali jsme 410 000 kusů nano respirátorů nemocnicím, dětským domovům, domovům pro seniory a azylovým domům.