Výzkum a vývoj
nás odlišuje
a posouvá vpřed

Nanovlákenné
membrány

Roku 2019 jsme ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně zahájili výzkum a vývoj v odvětví filtrace ultrajemných částic v plynech i kapalinách. Jsme přesvědčení, že budoucnost patří nanomateriálům. Proto hledáme a nacházíme jejich překvapivé a nesmírně potřebné využití v mnoha oborech lidské činnosti. Vlastní nanovlákenné membrány vyrábíme a prodáváme pod názvem SPURTEX®. Vynikající filtrační efektivity jsme aplikovali rovněž při výrobě vlastní řady ochranných pracovních prostředků, nano roušek, nano respirátorů FFP2 i FFP3.

Více o SPURTEX®

Lehčené plasty

Zabýváme se výzkumem a vývojem v oblasti fyzikálních lehčených pěn z polyetylenu TUBEX, SPURO, SPURO Foam, SPURO Profile a dalších. Své zkušenosti jsme uplatnili při návrhu a výrobě praktických přístřešků IGLOU i BETTER SHELTER, určených především lidem bez domova, které využívají izolačních a dalších výjimečných fyzikálních vlastností lehčených plastů.

Povrchová úprava plastů

Díky modernímu technickému zázemí, spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a mnohaletým zkušenostem patříme k předním odborníkům na úpravu funkčních a designových vlastností plastů, které pak ideálně vyhovují konkrétnímu účelu. Ošetření provádíme plazmou, elektrostatickým výbojem, primerem. Dokážeme tak nabídnout unikátní řešení přizpůsobené na míru požadavkům našich partnerů.

Vývoj v oblasti zákaznických řešení

Jsme spolehlivými odbornými partnery mnoha českých i zahraničních společností, které u nás hledají návrh optimálního materiálového řešení pro své nové produkty či vylepšení vlastností produktů stávajících. 95 % námi vyráběných produktů je recyklovatelných. Budete překvapení, kde všude se můžete s našimi řešeními setkat.