Slide rychlá a jednoduchá instalace HDPE trubek a mikrotrubiček

Spojky, koncovky a průchodky

Plastové spojky a koncovky slouží ke spojování, propojování a ukončování HDPE kabelových chrániček určených k ochraně optických a metalických kabelů. Spojky, koncovky a redukce zajišťují díky svému technickému provedení trvalou vodotěsnost
a odolnost jak proti vnitřnímu, tak i vnějšímu přetlaku.

VÝHODY

| zefektivnění výstavby sítí
| odolnost proti vlhkosti, hlodavcům a jiným vlivům pod povrchem
| snadná manipulace při spojování trubek
| dlouhá životnost
| velká tlaková odolnost
| výborné těsnicí vlastnosti
| tepelná odolnost
| použitelnost pro různé druhy trubek (z hlediska materiálů)

Průchodky JACKMOON

Slouží k utěsnění optických kabelů v HDPE trubkách, udržují vnitřní stěny kabelových
chrániček v suchém a čistém stavu, a tím prodlužují životnost kabelů a zjednodušují
výměnu kabelů v případě úprav nebo rozšiřování sítě. Jejich instalace je jednoduchá,
jsou vhodné pro kabelové šachty, budovy a kabelové skříně.

Spojky a koncovky PLASSON

Jsou určeny ke spojování a ukončování plastového potrubí z polyolefinů. Jsou ve velké
míře používány v telekomunikacích.

Spojky a koncovky PLASSIM

Jsou určeny pro spojování a zakončování trubek ze všech druhů polyetylenu (PEHD,
PEMD, PELD). Jsou odolné mnoha běžným chemikáliím s výjimkou organických
rozpouštědel a některých ropných produktů.

Související sortiment