Naše výrobní
programy mají
zvučná jména
doma i v zahraničí

Skupina podniků SPUR

Skupina podniků SPUR vznikla akviziční činností zejména posledních let. Zlínský SPUR a.s., sídlící ve Zlíně Loukách k sobě připojil několik firem podnikajících v segmentu výroby a zpracování plastů,  recyklace, výroby flexibilních potravinářských obalů, dvě farmy zaměřené na hydroponní pěstování rajčat, a v neposlední řadě také společnost zaměstnávající pracovníky se zdravotním omezením.

Diverzifikace portfolia

Aktivní diverzifikací svého produktového portfolia je tak dnes společnost ve světě ekonomiky, prodeje i společenské odpovědnosti nakročena třemi strategickými pilíři: PLASTY, ENERGO, AGRO + SOCIÁLNÍ OBLAST.

Kým dnes jsme v číslech?

Výroba: plocha výrobních prostor celkem 14 566 m²

Skladování: plocha skladovacích prostor celkem 74 128 m²

Tržby: 2, 5 mld Kč (2023)

Lidé: počet zaměstnanců skupiny 850

 

 

3+1 PRODUKTOVÝ PILÍŘ SKUPINY SPUR:

PLASTY

Výroba a zpracování polymerů, včetně recyklace

SPUR Zlín Louky

Výrobní prostory: 12 992 m2

Skladovací prostory: 21 825 m2

Výrobky: spur.cz/sortiment/

Kariéra: spur.cz/kariera/

Pronájem kanceláří: spur.cz/pronajmy/

 

SPUR Areál Libčice

Výrobní prostory: 1 890 m2

Skladovací prostory: 11 399 m2

Výrobky: obalové materiály

Avízo 

Výrobní prostory: 1 547 m2

Skladovací prostory: 4 197 m2

Výrobky: avizo-zliv.cz

MEGAT – výroba z plastů Zlín s.r.o.

IGTT a.s.

SPUR plastic recycling s.r.o.

Výrobní prostory: 5 500 m2

Skladovací prostory: 5 500 m2

Vracíme plasty zpět do života

Partner projektu EKOTREND Ludky s.r.o.

Printina Flexibles s.r.o.

Výroba flexibilních potravinářských obalů

Partner projektu tkf group a.s. (Pebal)

AGRO

Hydroponní pěstování rajčat a jiné plodové zeleniny

V našich hi-tech sklenících na Moravě a západním Slovensku pěstujeme od roku 2021 na ploše 18 ha celoročně zeleninu, kdy jsme v r. 2023 přistavěli dalších 3,5 ha s investicí 200 milionů korun, a stali se tak v Dolní Lutyni největším skleníkem v republice. (Plocha 150 000 m² se rovná ploše 25ti fotbalových hřišť UEFA).

Naši experti agronomové zde maximálně udržitelně pěstují převážně rajčata, která zrají ve 100 % bezpesticidním režimu.

V letech 2023-2024 jsme v tomto sektoru investovali celkem 370 milionů korun.

 

Farma Bezdínek

Farma Bezdínek: farmabezdinek.cz

Facebook Farma Bezdínek: facebook.com/bezdinek/

Exkurze: farmabezdinek.cz/exkurze/

 

Skleník Lutyň

V roce 2023 jsme na Bezdínku vyprodukovali 4 700 000 kg čerstvých, zdravých rajčat bez pesticidů, což odpovídá 3,55 % roční celkové spotřeby v České republice. Farma je aktuálně přímým dodavatelem do tří významných řetězců Albert, Billa a Kaufland. V roce 2024 se plně rozjíždí produkce rajčátek na Skleníku Lutyň.

 

Farma Kameničany

Farma Kameničany: farmakamenicany.sk

Facebook Farma Kameničany: facebook.com/farmakamenicany

Prodejna: farmakamenicany.sk/predajna

ENERGO

Oblast alternativních energií

V oblasti ENERGO jsme v roce 2023 dokončili instalaci další fotovoltaické elektrárny v našem areálu ve Zlíně v Loukách a ve skladovém areálu Svit. Celkově už mají naše fotovoltaické elektrárny výkon 1600 kWp. Letos nás čeká v areálu Zlín Louky významná rekonstrukce a modernizace otopného systému. Zahájíme přestavbu infrastruktury z páry na teplou vodu a jako zdroj tepla bude sloužit naše vlastní odpadní teplo z extruzních linek, které za použití několika tepelných čerpadel využijeme k ohřevu teplé vody a na topení v areálu.

Na Farmě Bezdínek v Dolní Lutyni jsme v roce 2023 uvedli do provozu plynovou kotelnu a akumulační nádrž na teplou vodu a dokončujeme dvě kogenerační jednotky pro výrobu tepla, elektřiny a CO2, který je nezbytný pro výživu rostlin ve sklenících.

Naše vlastní bioplynová stanice na Slovensku v areálu Farmy Kameničany vyrobila elektřinu z biomasy v množství, které odpovídá roční spotřebě 3 000 domácností. Pro výrobu bioplynu využíváme primárně odpady z našeho skleníku a od místních producentů (například řízky z blízkého cukrovaru, prošlé pečivo z centrálních skladů řetězců nebo syrovátka z blízké mlékárny).

 

Strategicky podnikáme tyto a jiné kroky k tomu, abychom byli do roku 2030 uhlíkově neutrální.

SOCIÁLNÍ OBLAST

Chráněné dílny

V jihočeské společnosti Avízo zaměstnáváme více jak 60 zaměstnanců s různou úrovní zdravotního znevýhodnění.

O společnosti: avizo-zliv.cz

Pomáháme: spur.cz/pomahame/

VIZE

Jako skupina podniků SPUR pokračujeme soustředěně v naplňování naší vize udržitelného růstu v podobě uhlíkové neutrality do roku 2030. Každý rok chceme iniciovat výrobu nového výrobku, který vychází z kuchyně našeho vlastního výzkumu a vývoje tak, abychom trvale na trh přinášeli nabídku s vysokou přidanou hodnotou.

 

FILOZOFIE A HODNOTY

Firmu založila rodina, jejíž členové jsou doposud majoritními vlastníky a aktivními manažery společnosti.

175 největších rodinných firem Česka — Forbes

Společně dlouhodobě budujeme ROZLIŠITELNOU FIRMU. Firmu, která je hrdá na své lidi, svou kvalitu a služby, které poskytuje jim i svým zákazníkům a partnerům. Firmu, která může být pro ostatní inspirací.

Naší podnikatelskou povinností a posláním je v prvé řadě vytvářet zisk, zůstávat inovativní, investovat v našich 3 +1 strategických oblastech podnikání, a tím trvale posilovat růstové myšlení našich skvělých lidí.

Jedině se skvělými lidmi můžeme dosahovat skvělých výsledků.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Vracíme naší zemi a domácímu regionu Zlínska úspěchy našich otců. Chováme se maximálně ohleduplně k životnímu prostředí, společnosti i správnímu aparátu státu.

EY Podnikatelem roku Zlínského kraje se stal Tomáš Dudák z plastikářské firmy SPUR | EY Česká republika

Tomáš Dudák se stal EY Podnikatelem roku 2022 Zlínského kraje – SPUR

ODPOVĚDNOST K ZEMI

Po celou dobu našeho podnikání se snažíme aplikovat požadavky, které přináší svět a společnost kolem nás. V posledních letech je to především Green Deal, jehož cíle se nás bezprostředně dotýkají v oblasti životního prostředí a společenské i ekonomické zodpovědnosti. Tyto nároky z nás činí moderně smýšlející i jednající podnik.

Pomáháme – SPUR

SPUR získal ocenění Green Label – SPUR

CIRKULARITA

LCA analýzy uvádějí, že na přípravu 1 kg recyklovaného polypropylenu se uvolní 0,3 kg CO², zatímco na jeho výrobu z ropy je to 2 – 2,5 kg CO². V této oblasti máme nesmělé plány. Postupně nahrazujeme fosilní zdroje na výrobu našich primárních surovin. Náš výrobek bude lehčí o 50%, čímž se do atmosféry uvolní o 50% méně CO².

Chceme se stát významnými zpracovateli plastové odpadu z domácností celé Moravy od recyklace odpadků až po výrobu konečného produktu ve 4 nejzákladnějších typech plastů – PP, HDPE, LDPE, PET, neboť tyto čtyři druhy plastů tvoří 70% celkového plast odpadu končícího ve tříděném odpadu.

Dnes zpracováváme kolem 15 000 tun plastů ročně na výrobky, jejichž užitná hodnota má vysokou společenskou nebo enviromentální důležitost – izolace, respirátory nebo panely domů pro uprchlíky, to jsou skupiny výrobků, kde jsme dlouhodobým vlastním vývojem dosáhli postupů s použitím minimálního množství primární suroviny díky lehčení ekologickým plynem nebo v kombinaci s recyklátem. Naše postupy často vedou až úplnému nahrazením primární suroviny.

VLASTNÍ VÝVOJ A VÝZKUM

Každý rok chceme iniciovat výrobu nového výrobku, který vychází z kuchyně našeho vlastního výzkumu a vývoje tak, abychom trvale na trh přinášeli nabídku s vysokou přidanou hodnotou.

Investujeme trvale do vlastního vývoje produktů, jejichž konstrukce (ekodesign) umožnuje výrobek znovu recyklovat po skončení jeho životního cyklu.

V roce 2024 se plně soustředíme na dokončení investičního projektu v oblasti plné recyklace, kdy výsledkem bude vlastní výrobek s maximálním podílem recyklátu ve vstupním materiálu, a znovu plně recyklovatelný po naplnění své užitné hodnoty.