SPUR získal ocenění Green Label

V rámci snižování naší ekologické stopy jsme se již před lety, kromě šetření primárních zdrojů výrobou z recyklátů a využití zelené elektřiny, zapojili do cirkulárního sytému recyklace palet. Náš dlouholetý partner společnost PRS (Pallet Return Systems) vyvinula pro výrobce polymerů evropský systém sdružování palet. Již více než 20 let PRS organizuje řízené opětovné použití a sdílené použití palet typu CP (Chemical Pallets). Ty výrobci využívají pro dodávky plastového granulátu svým zákazníkům po celé Evropě.

Co je PRS Green label?

Toto označení je oceněním za úsilí všech výrobců polymerů, zpracovatelů, distributorů, dodavatelů, skladů a dopravců, kteří využíváním cirkulárního přepravního modelu aktivně přispívají k lepšímu životnímu prostředí.

Princip cirkulárního systému recyklace palet

Pro maximalizaci opětovného použití palet PRS je nezbytná aktivní účast všech partnerů v síti. Výrobci polymerů a distributoři plastů poskytují informace o tom, kam palety zasílají. Zpracovatelé plastů palety separují a po použití je vracejí.

V rámci cirkulárního systému recyklace palet funguje celoevropská síť dodavatelů palet a skladů pro jejich sběr a opravu. Opakované použití palet šetří zdroje na výrobu nových, a tím, že je PRS doručí dalšímu zákazníkovi z místního depa. Dokáže snížit počet přepravních kilometrů i množství cest prázdných kamionů. Po ukončení životního cyklu se palety používají jako biomasa pro různé aplikace.

Od snižování nákladů ke snižování CO2

Cirkulární systém recyklace palet umožňuje snižovat uhlíkovou stopu, omezovat odpad z obalů a podporovat opětovné použití. Zároveň přináší výhody dřevěných palet z udržitelných zdrojů certifikovaných PEFC nebo FSC.

Více informací o systému sdílených palet na https://www.prs-pooling.com/en.