Naše výrobní
programy mají
zvučná jména
doma i v zahraničí

Program TREND

Projekt realizovaný v rámci programu TREND se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR:

Nová generace nanostrukturovaných skládaných filtrů pro kolektivní a osobní ochranu obyvatelstva

Program NPO

Realizované projekty v rámci Národního plánu obnovy (NPO):

Fotovoltaický systém bez akumulace pro spotřebu SPUR a.s., III. etapa

Fotovoltaický systém bez akumulace SPUR a.s. budova 104 Svit Zlín

Program OP PIK

Realizované projekty v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK):

Fotovoltaický systém bez akumulace pro spotřebu SPUR a.s., II. etapa

Produkce respirátorů a roušek specializovaných na efektivní záchyt virových částic

Zřízení školicího střediska se zaměřením na vzdělávání v plastikářském oboru

Fotovoltaický systém pro potřeby plastikářské výroby

Technologická inovace výroby fyzikálně lehčených polyolefinických pěn

Výzkum a vývoj procesu extruze lehčených plastů pro aplikace tvarově složitých profilů

Rekonstrukce objektu pro moderní plastikářskou výrobu

Technologická inovace nábytkových hran

Program OPZ

Prostřednictvím agentury CzechInvest společnost SPUR a.s. získala podporu ze Strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu pro rozvoj vlastní výroby. Realizované projekty v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI):

Program OPPI

Prostřednictvím agentury CzechInvest společnost SPUR a.s. získala podporu ze Strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu pro rozvoj vlastní výroby. Realizované projekty v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI):

Rozšíření střediska pro průmyslový výzkum a vývoj aplikované výroby plastů (program Potenciál) – ukončeno 2011

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zlepšení tepelně technických vlastností budov žadatele (program Eko-energie) – ukončeno 2011

Pořízení a rekonstrukce objektu pro aplikovanou výrobu plastů (program Nemovitosti) – ukončeno 2013

Průmyslová hala pro výrobu lehčených plastů (program Nemovitosti) – ukončeno 2013

Speciální aplikace plastů jako náhrada skleněných tabulí (program Inovace) – ukončeno 2013

Vícevrstvé tepelné izolace s reflexními fóliemi (program Inovace) – ukončeno 2013

Vývojové a konstrukční centrum obalových materiálů (program Potenciál) – ukončeno 2014

Inovace sortimentu výroby plastových dutinkových desek (program Inovace) – ukončeno 2014

Inovace lehčení plastů a její aplikace do nových kategorií výrobků (program Inovace) – ukončeno 2015

Program OP LZZ

Prostřednictvím agentury CzechInvest a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR společnost SPUR a.s. získala podporu z Evropského sociálního fondu pro rozvoj zaměstnanců. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost:

Systémový přístup uplatitelného rozvoje – ukončeno 2015

Zvyšování odborné kvalifikace specializovaných zaměstnanců SPUR a.s. pro zdokonalení výroby unikátních výrobků – ukončeno 2014