Naše výrobní
programy mají
zvučná jména
doma i v zahraničí

Dne 1. 3. 2024 koupila společnost SPUR provoz pro ekologické zpracování plastového odpadu od firmy JELÍNEK-TRADING. 

Společnost SPUR vyrábí plastové produkty pro různé sektory průmyslu. Produkujeme široký sortiment od izolací potrubí přes ochranu kabelů, podlah nebo obalové materiály z pěnového polyetylenu až po plovací nudle či reflexní materiály. Naše výrobky se expedují do celého světa. A to již déle než 30 let.

Díky zkušenostem získaným dlouholetým výzkumem a vývojem i spoluprací s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, víme jak na lehčení pěn, zlepšení vlastností plastů či filtraci ultrajemných částic v plynech a kapalinách.

České i zahraniční společnosti se na nás obracejí s žádostmi o spolupráci na vývoji nových výrobků či zlepšení vlastností stávajících produktů. Obzvláště hrdí jsme na naši roli v celosvětovém humanitárním projektu Better Shelter.

Během všech našich aktivit dodržujeme zásady udržitelnosti. Ta pro nás není jen marketingový výraz – snažíme se maximálně šetřit primární zdroje a vyrábět z recyklátů, veškerý vyprodukovaný odpad vracíme zpět do výroby, elektřinu nakupujeme s certifikáty původu, část zelené elektřiny si vyrábíme sami. Máme ambici stát se nejpozději do roku 2030 uhlíkově neutrální.

————-

SPUR a.s. produkuje své výrobky ve vlastním průmyslovém areálu ve Zlíně o celkové rozloze cca 85 000 m2. Součástí výrobního areálu je cca 34 000 m2 výrobních zastavěných ploch, 24 000 m2 skladových ploch a třináctipodlažní administrativní budova. Vysoká kvalita výrobků je zaručena dlouholetým profesionálním výzkumem a vývojem, zkušenostmi, testováním, kontrolou výroby a samozřejmě certifikáty kvality.

Vize, mise, firemní hodnoty

Vize

Být moderně řízenou výrobní firmou s vlastním výzkumem a vývojem, která je společensky zodpovědná, s vysokou mírou podnikatelské etiky.

Mise

Myšlenky – inovace – realizace.
Rozumíme současnosti a myslíme na budoucnost.