Naše výrobní
programy mají
zvučná jména
doma i v zahraničí

SPUR a.s. produkuje své výrobky ve vlastním průmyslovém areálu ve Zlíně o celkové rozloze cca 85 000 m2. Součástí výrobního areálu je cca 34 000 m2 výrobních zastavěných ploch, 24 000 m2 skladových ploch a třináctipodlažní administrativní budova. Vysoká kvalita výrobků je zaručena dlouholetým profesionálním výzkumem a vývojem, zkušenostmi, testováním, kontrolou výroby a samozřejmě certifikáty kvality.

Vize, mise, firemní hodnoty

Vize

Být moderně řízenou výrobní firmou s vlastním výzkumem a vývojem, která je společensky zodpovědná, s vysokou mírou podnikatelské etiky.

Mise

Myšlenky – inovace – realizace.
Rozumíme současnosti a myslíme na budoucnost.