SPUR rozšiřuje své podnikání na Olomoucko

Zlínská společnost SPUR a.s. dokončila v pátek 1. března svou další úspěšnou akvizici poté, co oficiálně převzala provoz recyklační části firmy JELÍNEK-TRADING spol. s.r.o. v Křelově-Břuchotíně na Olomoucku. Nově vzniklá firma nese název SPUR plastic recycling s.r.o.

Do skupiny podniků SPUR se křelovská provozovna o rozloze 4,5 ha začlení technologickými zařízeními a letitým know-how v oblasti zpracování plastového granulátu, s povolenou kapacitou závodu 20 tisíc tun recyklátu ročně. Firma JELÍNEK-TRADING má nejdelší historii v České republice v oblasti recyklace plastového odpadu. „Pan Otto Jelínek byl se svým týmem průkopníkem v této oblasti již předtím, než se slovo recyklace stalo tak frekventovaným pojmem, jakým je dnes. Tento krok ve svém podnikání tedy vnímám jako další silný závazek,“ vysvětlil generální ředitel společnost SPUR, Tomáš Dudák.

Velmi jsme uvítali, že se pan Jelínek rozhodl pro prodej recyklační části své firmy právě nám. Tímto krokem získáváme nejen technologický přínos, vhodné prostory a technické vybavení, ale i skvělý tým téměř třiceti zaměstnanců, kteří v plném počtu a bez jakýchkoli organizačních změn přecházejí do nové společnosti,“ zdůraznil Tomáš Dudák, jehož zájmem je zachovat stávající tým lidí v plném rozsahu. „Do poloviny příštího roku předpokládáme až zdvojnásobení počtu zaměstnanců,“ sdělil.

Hlavním posláním nově založené firmy SPUR plastic recycling s.r.o. je zpracování plastového odpadu, jeho mechanická recyklace a následná transformace recyklátu na finální výrobky, jako jsou produkty pro vybavení domácností nebo obaly, které budou dodávány přímo koncovému zákazníkovi. Skupina SPUR se takto stává důležitým partnerem v oblasti úplné recyklace plastů pro své globálně působící zákazníky i celou společnost. „Druhy plastů, na které jsou zaměřeny naše aktivity, jsou především polypropylen, dále pak polyetylen a PET,“ popsal Tomáš Dudák a doplnil, že ambicí nově vzniklé firmy je nabídnout společnostem zabývajícím se sběrem a tříděním plastového odpadu stabilní a ekonomicky udržitelný obchodní model, který zajistí původcům odpadu (občanům, municipalitám nebo výrobním společnostem) smysluplné řešení odpadového hospodářství nejekologičtějším možným způsobem.

Společnost SPUR se již od svého založení snaží o maximální udržitelnost prostřednictvím využívání recyklátu ve svých plastových výrobcích. Zatím však jen jedna čtvrtina zpracovávaného materiálu pochází z obnovitelných zdrojů. To chce ale společnost aktivně měnit. „Uhlíkové neutrality je možné dosáhnout především tak, že budeme důsledně oddělovat hospodářský růst od spotřeby zdrojů zaváděním principů cirkulární ekonomiky, tzn. snižováním spotřeby surovin na jedné straně a recyklací a opětovným použitím materiálů na straně druhé. To je právě ten přístup, který může naše skupina ovlivňovat,“ upozornil Tomáš Dudák a dodal, že je to základní předpoklad pro naplňování principů dlouhodobého udržitelného rozvoje a Green Dealu.

Společnost SPUR a.s. se sídlem ve Zlíně je tradiční rodinná firma s bohatou historií, která se zabývá výrobou plastových výrobků již více jak 30 let. Úspěšně rozvíjí své produktově i segmentově diverzifikované portfolio. V posledních letech vybudovala 3 stabilní pilíře PLASTY, AGRO a ENERGO s tím, že souběžně intenzivně žije hodnoty společenské i enviromentální odpovědnosti. Skupina SPUR zaměstnává přes 700 lidí. Její tržby v roce 2023 přesáhly 2 miliardy korun.

Kontakt pro média:

Kateřina Martykánová

PR manager

Tel.: 602 576 870

Email: katerina.martykanova@spur.cz