Pomoc Ukrajině – ubytovna v Malenovicích

Snažíme se, aby naše pomoc byla co nejefektivnější a adresná, kdy mimo finanční zdroje dobře využijeme naše ruce, mozky a hlavně srdce. Bezprostředně po vstupu ruských vojáků na území Ukrajiny jsme proto začali oficiální cestou usilovat o pronájem městského objektu, který by mohl posloužit k ubytování válečných běženců.

V březnu 2022 jsme dostali k dispozici městský objekt v místní části Zlín-Malenovice; 5 let nevyužívanou budovu v neobyvatelném stavu. Věříme, že by firmy měly být zodpovědné a vracet část svého úspěchu regionu, pomoci městu, jež disponuje majetkem, o který ale nemá kapacitu se samo starat. Proto jsme s pomocí našich řemeslníků uvedli v relativně krátkém čase pronajatý dům do použitelného stavu, společnými silami jej vybavili a připravili pro bydlení rodin s dětmi. Uprchlíkům neposkytujeme jen zázemí k bydlení, ale ve spolupráci s našimi dlouholetými zaměstnanci z Ukrajiny také bezplatné asistenční služby.

V praxi tak vzniká model, jak se soukromý subjekt může postarat o městský majetek. Objekt chceme městu vrátit v podstatně lepším stavu, než v jakém jsme jej převzali do správy. Důvodem je vize, že by dům po skončení uprchlické krize mohl posloužit jako ubytovna pro potřebné, například matky samoživitelky. Proto do něj kontinuálně investujeme – chystáme se vyměnit okna, plynový kotel a provést ještě spoustu nutných nákladově nezanedbatelných oprav. Jakýkoli případný zisk plynoucí ze zajištění ubytování pro uprchlíky, státní příspěvky nevyjímaje, jsme se zavázali investovat zpět do objektu.

Děkujeme všem našim zaměstnancům, kteří tomuto projektu věnovali svůj volný čas, materiální dary a především hromadu úsilí.