TUBEX

Lekkie materiały izolacyjne i opakunkowe z polietylenu piankowego w formie rurek i pasów.