Výzkum a vývoj

Ing. Dušan Kimmer, CSc.

Výzkum a vývoj
Vedoucí střediska

tel.: +420 577 601 315
fax: +420 577 601 221
dusan.kimmer@spur.cz