Kvalita

Ing. Magda Janoštíková

Řízení kvality
Vedoucí střediska

tel.: +420 577 601 400
fax: +420 577 601 221
magda.janostikova@spur.cz

Ing. Robert Brnula

Technik BOZP

tel.: +420 577 601 447
fax: +420 577 601 221
robert.brnula@spur.cz