O firmě

Od svého vzniku v roce 1992 se zabýváme výrobou plastových výrobků. Při výrobě vycházíme z vlastních výzkumně vývojových aktivit, které odrážejí požadavky našich zákazníků a poptávku po nových vlastnostech plastů. V současné době máme 245 zaměstnanců. V roce 2017 jsme dosáhli obrat přibližně 950 mil. Kč. Více než 50 % produkce vyvážíme do zahraničí.