ZLÍNSKÝ SPUR PŘECHÁZÍ NA OBNOVITELNÉ ZDROJE

JEDNOU Z PRIORIT je využití Solární energie

Společnost SPUR úspěšně dokončila instalaci dalších fotovoltaických panelů na střechách budov v areálu SPUR a.s. Významně tak rozšířila stávající výkon svých fotovoltaických zdrojů. Veškeré solární zdroje budou pokrývat plochu téměř 15 000 m².  

První solární panely uvedla firma do provozu v roce 2018, jejich využití rozšířila pak v roce 2022. Současnou instalací panelů na budovách v areálu firmy ve Zlíně – Loukách a na budově v areálu bývalého Svitu se rozroste jejich počet na více jak 4 500 ks.  „Díky stávajícím a novým panelům pokryjeme v průměru 15 % celkové roční spotřeby elektrické energie nutné pro chod naší firmy, která se pohybuje ve výši 13 000 MWh,“ uvedl generální ředitel Tomáš Dudák.

Po dokončení všech plánovaných investic v oblasti solární energie vzroste celkový instalovaný výkon solárních zdrojů společnosti SPUR na 1590 kWp. Investice do fotovoltaiky dosáhnou výše 42 milionů Kč, přičemž firma počítá s návratností do 10 let. SPUR využil při realizaci projektů podporu z MPO.

Projekt je součástí dlouhodobé strategie firmy související s využitím obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, jehož realizaci započal SPUR už v roce 2018. „Pro nás je udržitelnost v podnikání dlouhodobě jednou ze základních priorit, a už dlouho před nástupem energetické krize jsme proto zahájili přechod na zelené energie. Jen díky tomu jsme nyní už v závěrečné etapě našeho projektu,“ vysvětlil Tomáš Dudák a doplnil, že součástí snahy zvýšit využití obnovitelných zdrojů je také významné snížení spotřeby tepla dodávaného společnosti z teplárny ve Zlíně.

SPUR plánuje prostřednictvím tepelných čerpadel začít využívat odpadní teplo přímo z výroby pro vytápění celého areálu, a díky tomu snížit nákup tepla minimálně o 80 %. Zároveň plánuje výměnu stávajících parních rozvodů v celém areálu za moderní teplovodní předizolované potrubí s výrazně nižšími tepelnými ztrátami.