Vracíme městu Zlín zrekonstruovanou ubytovnu

Po dohodě s městem Zlín jsme v březnu 2022 převzali do naší správy nemovitost v Malenovicích, kterou město pět let nevyužívalo.

Během několika dní jsme ji vlastními silami zrekonstruovali pro ukrajinské rodiny prchající před válkou. Vyměnila se okna, plynový kotel, zrekonstruovaly se koupelny i kuchyňky, dům jsme vybavili nábytkem a příslušenstvím. Nabídli jsme tak rychlý a bezpečný domov pro 27 rodin s dětmi jako akutní pomoc na 12 měsíců.

Nikdo z těchto ukrajinských uprchlíků nebyl náš zaměstnanec a tuto pomoc jsme jim nabídli nezištně.

Poskytli jsme jim jak zázemí, tak bezplatné asistenční služby, které zajišťovali dlouholetí zaměstnanci SPURu, sami původem z Ukrajiny. Všechny zisky nebo státní příspěvky plynoucí ze zajištění ubytování pro uprchlíky jsme obratem investovali zpět do úprav objektu.

Dlouhodobá vize však měla daleko větší přesah – stáli jsme o to, aby dům v majetku města později sloužil pro české matky samoživitelky s dětmi a věříme, že se tato vize do budoucna naplní.

Objekt dnes městu Zlín vracíme v podstatně lepším stavu, než v jakém jsme jej převzali do správy, a děkujeme vedení města za tento společný ušlechtilý projekt.

Znovu při této příležitosti děkujeme všem našim zaměstnancům, kteří tomuto projektu věnovali svůj volný čas, materiální dary, a především obrovské úsilí.