Vlastní energocentrum a nový skleník na Farmě Bezdínek

Farma Bezdínek oznámila spuštění provozu nového skleníku 3,3 ha a dokončení nového energocentra, což představuje klíčový milník ve vývoji jednoho z nejmodernějších zemědělských podniků v České republice.

Provoz první etapy výstavby skleníků (5,2 ha) byl zahájený v březnu 2018 a druhá etapa (6 ha) byla potom dokončena v srpnu 2019. Nově dokončený skleník má rozlohu 3,3 ha. Celkově plánuje Farma Bezdínek vyprodukovat v těchto 15 ha skleníků přibližně 6000 tun prémiových rajčat různých odrůd ročně, což zajišťuje dostatek čerstvé zeleniny pro několik set tisíc českých domácností a je příkladem efektivního, moderního a zároveň udržitelného zemědělství, bez reziduí pesticidů.

„Jsme hrdí na to, že můžeme představit nový skleník spolu s energocentrem, které bude zajišťovat energetickou soběstačnost farmy. Tato inovace nejen zvyšuje efektivitu našeho hospodaření, ale také přispívá k ochraně životního prostředí a podpoře lokální komunity nabídkou pracovních míst,“ uvedl Jiří Stodůlka, jednatel Farmy Bezdínek, a doplnil: „Navíc minimalizujeme emise z dopravy, naše rajčata dodáváme zejména českým řetězcům.“

Nově vybudované energetické centrum farmy bude vyrábět elektřinu a teplo v kogeneračních jednotkách ze zemního plynu s účinností téměř 100%. Elektřina se bude vyrábět v době, kdy je nedostatečná výroba z obnovitelných zdrojů a z jádra nebo v době nedostatku elektřiny v síti. Teplo se bude ukládat do akumulační nádrže s kapacitou 300 MWh a o objemu 4500 m3 a následně využívat pro vytápění skleníků. CO2 ze spalin zemního plynu se namísto vypouštění do ovzduší po přečištění bude spotřebovávat ve skleníku pro podporu fotosyntézy rostlin. Díky tomu je možné zvýšit produkci zeleniny ve sklenících přibližně o 30%. Součástí energocentra budou i elektrokotle, které budou spotřebovávat přebytky elektřiny z obnovitelných zdrojů a jaderné energie k výrobě tepla.

Celková investice na výstavbu nového skleníku a nového energocentra dosáhla téměř 400 milionů korun.

V roce 2021 se farma majetkově začlenila do skupiny SPUR, rodinné firmy ze Zlína pod vedením Tomáše Dudáka, která tak rozšířila své stávající portfolio aktivit (PLASTY a ENERGO) o další pilíř – AGRO. Souběžně s tím intenzivně naplňuje hodnoty společenské i enviromentální odpovědnosti. Skupina SPUR zaměstnává přes 700 lidí. Její tržby v roce 2023 přesáhly 2 miliardy korun.

„Investice do rozvoje farmy bylo zejména emocionální rozhodnutí. Rád dělám věci, které mi dávají hlubší smysl, a v produkci zdravé zeleniny bez pesticidů, za použití nejmodernějších technologií, které jsou šetrné k životnímu prostředí, tento smysl vidím,“ vysvětlil Tomáš Dudák, generální ředitel společnosti SPUR. Tato jeho filozofie je také základem podpory projektu Půl talíře, který Farma Bezdínek realizuje v letech 2024-2026 a je hlavní součástí jejich CSR aktivit. Projekt s rozpočtem milion eur je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na podporu zdravějšího Česka prostřednictvím zvýšení povědomí o významu konzumace čerstvé zeleniny a ovoce ve vyvážené stravě.