Úspěšně jsme zvládli certifikace ČSN ISO 28 000

Na konci května jsme úspěšně absolvovali certifikační audit a získali certifikát dle mezinárodních podnikových standardů ISO 28000 – Systém bezpečnosti dodavatelských řetězců.
Cílem zavedení tohoto systému je minimalizace rizik spojených s faktory v rámci infrastruktury, dopravy a vlivem lidského faktoru v rámci dodavatelského řetězce.

Výstřižek