SPUR intenzivně spolupracuje se školami a studenty

Již několik let pravidelně vítáme v prostorách našeho výrobního areálu ve Zlíně exkurze studentů středních i vysokých škol. Opakovaně nás navštěvují studenti oborů Gumař – plastikář nebo Aplikovaná chemie ze Střední průmyslové školy v Otrokovicích, studenti oborů Mechanik elektrotechnik a Elektrikář silnoproud ze SPŠ polytechnické COP Zlín, studenti Obchodní akademie ze Zlína i studenti fakulty technologické UTB Zlín.

Exkurze pro školy

Koncept exkurzí připravují naši kolegové na míru dle studijního zaměření, což studentům umožňuje nahlédnout do prostor plastikářské výroby, ale také do laboratoří nebo oddělení obchodu, financí, řízení kvality či logistiky.

Praxe a stáže pro studenty

Vedle jednorázových exkurzí zajišťujeme dlouhodobé odborné výcviky a praxe studentů středních odborných škol ve výrobě i v oddělení údržby, studentům VŠ umožňujeme v naší firmě absolvovat stáže či zpracovávat diplomové práce.

Workshopy pro školy

Na jaře jsme také uspořádali workshop pro studenty 4. ročníku SŠ na téma výběr a nástup do prvního zaměstnání, který vedla naše HR managerka Helga Gregarová. Pro velký zájem jsme workshop záhy zopakovali a chystáme se přinést také nová témata.

Recyklace a udržitelnost

Všemi exkurzemi se prolíná téma recyklace a udržitelnosti, které mladé lidi obecně zajímá, a které si u nás mohou zažít na vlastní kůži; od kompaundační linky, přes výrobu z recyklátů až po alternativní energie, které si naše firma vyrábí.

SPUR – atraktivní zaměstnavatel 

Naším dlouhodobým cílem je spolupráci se školami stále více prohlubovat a vytvářet studentům možnosti poznat fungování firmy zevnitř. Věříme, že je to správná cesta stát se atraktivním zaměstnavatelem, u kterého se mohou mladí lidé dlouhodobě uplatnit.