SPUR jde mladým naproti

Jarní měsíce byly ve SPURu nabité intenzivním kontaktem se světem vzdělávání, škol a mladých talentů.

Na konci března se v naší firmě zajímali o praktickou stránku výroby plastů studenti 3. ročníku Střední školy Josefa Sousedíka ze Vsetína, oboru instalatér. Jejich obor se zaměřuje mj. na výuku o montáži, udržování a opravování vodovodních, topných a jiných rozvodů a zařízení, izolační materiály a podobně. V této oblasti se tak studenti mohli ve SPURu dozvědět mnohé o detailu toho, jak takové materiály vznikají a jaké je jejich následné užití v praxi instalatéra. Mladí návštěvníci byli také seznámeni s novinkami jako jsou například předizolované trubky, anebo laminátové velkoformátové desky s využitím v humanitárních stavebních projektech.

V dubnu pak vystoupil ředitel společnosti, Ing. Tomáš Dudák, na půdě Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně, kde se zahajovala mimořádně úspěšná akce pro mladé začínající podnikatele, Barcamp, s příhodným titulem Podnikání jako cesta k úspěchu. Studenti tak mohli v interaktivním setkání s generálním ředitelem společnosti SPUR nasát atmosféru dynamiky, kterou s sebou podnikatelský svět nese: svět motivace k úspěchu, svět agilních myšlenek, inovací a zisku, ale také rizik, obrovského pracovního nasazení a neustálého bilancování. Přednes Tomáš Dudáka, nositele prestižního titulu EY Podnikatel roku 2022 za Zlínský kraj, sklidil úspěch zejména pro svoji autenticitu a přirozenost v otevřeném sdílení zkušeností.

V úvodu května pak společnost SPUR navštívila početná skupina studentů 4. ročníku Fakulty technologické UTB Zlín, kde se po vydařené exkurzi ve výrobních prostorách mohli mladí talenti osobně setkat s ředitelem společnosti v krátkém workshopu na téma výroby polymerů a trendů v plastikářském průmyslu.

Jsme rádi, že můžeme být pro naše školy ve zlínském regionu aktivním partnerem a naše příběhy živou inspirací jejich studentům.