Podpořili jsme neziskové organizace Zlínského kraje

Ve středu 14. června se v prostorách zlínského 14I15 BAŤOVA INSTITUTU historicky poprvé uskutečnila Burza filantropie. Toto setkání zástupců podnikatelského sektoru, neziskových organizací a veřejné správy umožňuje neziskovkám představit svůj projekt a získat finanční, materiální či jinou formu podpory k jeho realizaci, kterou by jen těžko zajistily z obvyklých grantů a dotací.

Své projekty prezentovalo pět organizací – Nedoklubko, Klub přátel a turistiky Přerov, Azylový dům pro matky s dětmi, Středisko rané péče EDUCO Zlín a Salesiánský klub mládeže, Dům Ignáce Stuchlého z Fryštáku. Idea každého z představených nápadů spočívá v pomoci lidem ve specifických životních situacích – rodičům předčasně narozených dětí, dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, dětem se zdravotním postižením či mládeži hledající sebedůvěru. Jsme přesvědčení, že každý z těchto projektů za to stojí, a proto jsme se rozhodli finančně podpořit všechny. Děkujeme tímto organizátorům za možnost pomoci, zástupcům neziskových organizací za dlouhodobou záslužnou činnost a přejeme jim úspěšnou realizaci představených projektů.

Více informací o konkrétních projektech a obecně o Burze filantropie se lze dočíst na www.burzafilantropie.cz

Tisková zpráva Zlínského kraje o události zde: https://zlinskykraj.cz/aktuality/burza-filantropie-pomohla-neziskovym-organizacim-ziskat-prostredky-pro-jejich-projekty-648a