Lépe recyklujeme a pracujeme s odpady!

Lépe recyklujeme a pracujeme s odpady!

V loňském roce 2015 se nám podařilo:

* snížit množství již dále nerecyklovatelného odpadu o 26%

* zvýšit množství vytříděného odpadu odevzdaného

   jako druhotná surovina  o 46%

Děkujeme a doufáme, že se nám v této oblasti bude dařit i nadále.

I. O.

Lépe recyklujeme