Lépe recyklujeme a pracujeme s odpady!

V loňském roce 2015 se nám podařilo:
* snížit množství již dále nerecyklovatelného
   odpadu o 26%
* zvýšit množství vytříděného odpadu- odevzdaného   jako druhotná surovina  o 46%

Lépe recyklujeme