„Koronavir odkryl slabinu českého hospodářství. Vybudujme trvalé lokální zdroje strategických výrobků,“

Pod vlivem momentálních okolností nabádám k zamyšlení české podnikatele i politiky. Vezměme rozum do hrsti a poučme se ze stávající alarmující situace způsobené společným nepřítelem jménem COVID – 19. Všem nám ukazuje, jak velmi komplikované může být zabezpečit zásobování obyvatel, například základními ochrannými zdravotnickými pomůckami. Pokud to neuděláme teď, doplatí na to budoucí generace!

Musíme si otevřeně přiznat, že tato situace nás zastihla opravdu nepřipravené. Dlouhodobě hovoříme o soběstačnosti v  energetice nebo potravinářství, ale třeba na ochranné pomůcky se jaksi pozapomnělo. A v důsledku toho se teď také naplno odkrývá naše ekonomická potažmo existenční závislost na asijském trhu v této oblasti. 

Pokud se ovšem nad dopady současného stavu dobře zamyslíme – náš národ, jeho podnikatelé a snad i politici – jsou zajisté schopni rychle najít funkční a stabilní řešení. My podnikatelé však potřebujeme mít záruku, že je to i ve „státním“ zájmu. Potom můžeme přistoupit k řešení tohoto úkolu pro dlouhodobé využití, ne jen improvizovaně ve chvílích, kdy nám teče do bot.

Ve SPURu jsme přesvědčení, že jediná jistota budoucnosti je ZMĚNA, která musí přijít. Proto nám nevadí ani trvalá změna nastavení procesů či výrobního programu. Využijeme naši kreativitu, pracovitost a jsme ochotní i přiměřeně riskovat. Musíme ale vědět, že to bude mít pro někoho opravdový smysl. Je potěšující sledovat, že výrobu nanotextilií a výrobky z nich zahájili kolegové i v jiných krajích, například Libereckém, Ústeckém a Středočeském.

Ve Zlíně se už osm let zabýváme výrobou nanotextilie pro nejrůznější aplikace filtrace vzduchu nebo kapalin. Od začátku března jsme se však soustředili výhradně na jeden typ – SPURTex VS, vyvinutý ve spolupráci s UTB Zlín (Centrem polymerních systémů). Má filtrační parametry textilie pro roušky třídy FFP3, který dodáváme firmám šijící tolik potřebné roušky pro ochranu zdraví obyvatelstva. Snažíme se tak přesně o to, co nyní dělají všichni obětaví lidé a firmy, kteří pokládají za samozřejmost pomoci v současné kritické situaci. Jde nám všem o jediné – maximálně zmírnit dopady pandemie na všechny obyvatele ČR a možná i planety.

Těší nás, že díky konstruktivní spolupráci s UTB, a následně po dohodě se Zlínským krajem s hejtmanem Jiřím Čunkem a jeho náměstkem Josefem Zichou, jsme snad na dobré cestě.  Společně jsme položili základ komplexnímu a snad i dlouhodobému projektu k zajištění soběstačnosti výroby roušek a k tomu potřebných materiálů z domácích zdrojů primárně pro Zlínský kraj.  Pro nás to znamená nejen projev velké důvěry, ale především nový úkol v podobě zajištění jednotné koordinace výroby nanotextilie, výroby roušek, distribuce a samozřejmě udržení kvality a potřebných standardů v řádech desetitisíců denně. Samozřejmě  za cenu výrazně nižší, než za jakou odebíráme v těchto dnech z Asie.  Dále se však snažíme o optimalizaci výrobních procesů a navýšení výrobních kapacit, abychom byli schopni dostat více a za ceny nejnižší možné.

Věřím, že tento projekt nyní lokálního významu bude jedním z impulsů i pro vládu ČR, abychom si v ČR vytvořili a následně pak chránili zdroje strategických produktů pro potřeby nás, občanů ČR popřípadě EU. Plně respektujeme opatření a činnost krizového štábu MZČR v momentální situaci. Pro nejbližší budoucnost jsme připraveni k jednání o celostátní koordinaci distribuce ochranných pomůcek se státními úřady a jinými výrobci.

Tomáš Dudák, generální ředitel SPUR a.s.