Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

Vznikla Asociace nanotechnologického průmyslu ČRNano

Publikováno: 12.12.2014

Zástupci 12 českých nanotechnologických firem založili dne 27. listopadu 2014 na půdě agentury CzechInvest Asociaci nanotechnologického průmyslu ČR. Ta si klade za cíl reprezentovat zájmy českých firem a výzkumu v tomto oboru na národní i evropské úrovni,
v obchodní i výzkumné a vzdělávací sféře. Chce do budoucna stavět na dobrém jménu, které má Česko v tomto oboru ve světě a šířit pozitivní povědomí o nanotechnologiích ve společnosti.  Zaměří se také na aktivní vyhledávání podpory a příležitostí spolupráce mezi komerční a výzkumnou sférou.

Zakládajícími členy Asociace jsou subjekty z podnikatelské sféry. Konkrétně se jedná
o firmy IQ Structures s.r.o., NANOVIA s.r.o., nanoSPACE s.r.o., Advanced Materials – JTJ s.r.o., SPUR a.s., NanoTrade s.r.o., ASIO, spol. s r.o., PARDAM, s.r.o., Výzkumný Technologický Institut s.r.o., HE3DA s.r.o., JIMIPLET, s.r.o. a NAFIGATE Corporation, a.s.

Technologické centrum AV ČR dlouhodobě s těmito firmami zaměřenými na nanotechnologie spolupracuje jak z pozice pracoviště národních kontaktů pro evropské programy výzkumu a inovací (7. RP, Horizont 2020), tak pracoviště pro podporu podnikání a transferu technologií.  V oblasti nano stálo TC AV ČR již za celou řadou aktivit jako pořadatel nebo spolupořadatel. Jako dobré příklady z posledních let lze uvést podporu prezentace firem v zahraničí (společné veletržní stánky na konferencích Nanotech 2013 a 2014 v Tokiu a EuroNanoForum 2013 v Dublinu) a spolupráci s firmami při pořádání informačních dnů, samostatných konferencí a seminářů (Národní informační den Nanotechnologie v H2020, EuroNanoForum 2009, workshop Příležitosti pro rozvoj a financování nanotechnologií v ČR). TC AV ČR rovněž založilo portál Nano-Med.cz, který mapuje širokou škálu univerzitních a akademických institucí přes klinická pracoviště, výzkumné laboratoře i malé a střední podniky zabývající se transferem technologií v  oblasti nanomedicíny a je jedním z prostředků spojení s evropskou nanomedicínskou komunitou a Evropskou technologickou platformou pro nanomedicínu.

Technologické centrum AV ČR vznik Asociace nanotechnologického průmyslu ČR uvítalo a s potěšením přijalo nabídku stát se jejím partnerem. Dohodlo se s ní na všestranné podpoře jejích aktivit a projektu  Česko je NANO

Zdroj: Tisková zpráva agentury Czech Invest