Inne materiały

Do pracy z kanałami kablowymi HDPE dostarczane są wszystkie potrzebne narzędzia, jak również drobny materiał instalacyjny.

  • Elektroniczny system znakowania

Jest przeznaczony do łatwego wyszukiwania zakopanych pod powierzchnią urządzeń, np. tras kablowych, tras optycznych, krzyżowania tras kablowych, połączeń podziemnych, złączek, itp. Podstawowym elementem systemu jest trwały znak pasywny (marker), który umieszczany jest w ziemi nad samym urządzeniem podczas jego budowy. Lokalizację znaku można określić z dokładnością do jednego centymetra nawet po kilku latach od jego umiejscowienia, za pomocą kompaktowego detektora elektronicznego. Dla poszczególnych urządzeń markery zostały ustawione na określoną frekwencję i odróżnione za pomocą kolorów. Znaki telekomunikacyjne są koloru pomarańczowego.

  • Zatyczki, złączki i przelotki

Przelotki - służą do uszczelnienia kabla w rurce, są odpowiednie do szybów kablowych, budynków i skrzynek kablowych. Odpowiedni typ przelotki jest wybierany według średnicy wewnętrznej rurki i zewnętrznej średnicy kabla.
Zatyczki wodoodporne - służą do uszczelniania otworów rurek, zapobiegają wnikaniu wody, piasku i innych zanieczyszczeń.
Złączki metalowe - aluminiowe złączki służą do łączenia różnych typów rurek PE.
Przelotki stabilizacyjne - aluminiowe przelotki stabilizacyjne stosowane są do zabezpieczenia rurek PE przy wlocie do rozdzielnic szafowych i szafek.

  • Klucze­ zaciskowe na złączki rurek

W ofercie znajdują się klucze metalowe z rękojeścią z tworzywa sztucznego. Ten typ klucza jest odpowiedni do złączek o średnicy rurki od 40 mm do 75 m. Podczas montażu złączek wykorzystywane są zawsze dwie sztuki - para.