nákup

P. Janoštíková Pavla Janoštíková
Nákup surovin
 
tel.:  +420 725 972 509
e-mail: pavla.janostikova@spur.cz
     
V. Stuhlík Václav Stuchlík
Nákup režijního materiálu
tel.:  +420 602 244 045
e-mail: vaclav.stuchlik@spur.cz
     
J. Čajka Jiří Čajka
Nákup obalového materiálu
tel.:  +420 577 601 212
mob:+420 725 382 261
e-mail: jiri.cajka@spur.cz