nákup

P. Janoštíková Pavla Janoštíková
Vedoucí nákupu
 
tel.:  +420 577 601 641
e-mail: pavla.janostikova@spur.cz
     
V. Stuhlík Bc. Václav Stuchlík
Nákup režijního materiálu
tel.:  +420 602 244 045
e-mail: vaclav.stuchlik@spur.cz
     
E.Suranova1 Ing. Erika Šuráňová
Nákup obalového materiálu
tel.:  +420 725 382 261
e-mail: erika.suranova@spur.cz